Nyheder

Generalforsamling 2021 - Onsdag d. 17. marts 2021 (online/fysisk)

09. mar 2021, 08:09

Generalforsamlingen kræver i år tilmelding via mail grundet Corona (læs mere herunder)

DELTAGELSE KRÆVER TILMELDING VIA MAIL!!!
Læs invitationen herunder.
Så er det tid til årets generalforsamling på Wærket - grundet Corona situationen, og forsamlingsforbuddet -må Generalforsamlingen ikke afholdes indendørs. Derfor vil den i år undtagelsesvis holdes online/udendørs.
Det betyder at du kan sidde hjemme i stuen og følge Generalforsamlingen via telefon/tablet/pc - med mulighed for at stille spørgsmål enten i Chatten eller ved at række en hånd op og få ordet.
Vil du gerne møde fysisk op - tillader restriktionerne at man må deltage udendørs, hvorfor du så kan deltage fra Parkeringspladsen ved Wærket - hvorfra vi så også vil være online, til dem der sidder hjemme i stuerne.
For at deltage skal du tilmelde dig senest Tirsdag d. 16. marts kl. 15.00.
Du bedes skrive i din tilmelding om du vil deltage online - eller møde op og deltage fra Wærkets parkeringsplads.
Deltager du online, vil du få tilsendt et link, så du kan deltage via din PC/telefon/tablet (link udsendes onsdag eftermiddag)
Deltager der mere end 25 udendørs - udsætter vi Generalforsamlingen.
Tilmelding sker til info@waerket.dk
Din tilmelding er gået igennem - når du modtager svar retur på din mail.
Ønsker du at stemme skrifteligt til generalforsamlingen - skal du tilmelde dig- og møde op fysisk (der kan ikke stemmes "hemmeligt" på online delen).
DAGSORDEN iflg. vedtægter
Dagsorden for generalforsamlingen er:
1. Valg af dirigent.
2. Formanden for bestyrelsen aflægger beretning.
3. Kassereren aflægger beretning.
4. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer i lige år og 3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år + 2 suppleanter.
PÅ VALG:
Chris Olesen (modtager genvalg)
Lars Byskov (modtager genvalg)
Henning Christensen (modtager ikke genvalg)
5. Valg af statsautoriseret revisor eller registreret revisor.
6. Indkomne forslag.
     - Forsalg om præcisering af afholdelse af Generalforsamling* (se i bunden)
7. Eventuelt.
Eventuelle forslag skal være formanden
skriftlig i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.
Formand: Chris Olesen
Mail: agcho@kfforsikring.dk
N.b. gør restriktionerne det muligt for fysisk fremmøde, ændrer vi selvfølgelig generalforsamlingen fra online til fysisk.

*FORSLAG 1:
Bestyrelsen ønsker at præciserer i vedtægterne at Generalforsamling kan afholdes 100% online fremadrettet - hvis evt. offentlige restriktioner gør at en fysisk generalforsamling ikke kan afholdes som normalt.

(dette års generalforsamling holdes delvis fysisk/online - Vedtægterne siger ikke noget om at Generalforsamlingen PT skal være fysisk - det ønsker vi at præciserer.)